Angsthåndtering børn 8-12 år

Er det angsten, der styrer dit barns liv?

Børn kan mistrives, grundet et overbelastet autonomt nervesystem, og udvikle ængstelighed og angst. Både tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærden påvirkes, og en svær spiral er startet; De svære tanker og bekymringer medfører svære følelser og kropslige fornemmelser, og konsekvenserne heraf kan meget nemt blive en uhensigtsmæssig adfærd. Det kan være svært selv at ændre, når angsten har overtaget. Læs mere om angst her

Måske har du oplevet, at dit barn har:

Psykiske, mentale og adfærdsmæssige symptomer:

Tankemylder, bekymring og ængstelighed

Overanalysering og fejltolkning

Koncentrationsproblemer

Nedsat overblik

Hukommelsesproblemer

Mange, voldsomme vredesudbrud, irritation og nedsmeltninger

Ændret adfærd, hvor barnet undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer

Skolevægring

Sikkerhedsadfærd, hvor barnet stiller mange spørgsmål og forsøger at bevare kontrollen

Klæbende adfærd, eller adfærd hvor barnet trækker sig fra kontakt

Fysiske symptomer:

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Sveden og rystelser

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen

Svimmelhed

Kvalme og opkast

Øget tissetrang

Forstoppelse eller diarré

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Træthed og søvnproblemer

Men sådan behøver det ikke at være!

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb for børn 8-12 år, enten á 5 eller 10 gange en time. Herudover er det muligt at købe enkelte sessioner, men I må forberede jer på, at det tager tid at overvinde angsten. Forældre deltager i forløbet. Et individuelt forløb foregår som udgangspunkt i klinikken. Er barnet ikke klar til hjælpen, tilbydes forældresparring, i klinikken, telefonisk eller online.

Derudover tilbydes angsthåndteringsforløb i grupper á 2-5 børn i 5.-7. klasse plus forældre. Forløbene er struktureret på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede angstbehandlingsstrategier over 12 gange i alt. Næste gruppeforløb for børn 5.-7. klasse med forældre, starter fredag d. 27. oktober 2023.

Vi aftaler, ved en forsamtale, hvad der giver bedst mening i forhold til barnets angstproblematikker, behov og ressourcer samt familiens behov og muligheder. Er der mistanke om svær angst eller anden psykisk lidelse eller diagnose, er det vigtigt, at I søger hjælp gennem lægen. De børn og unge, jeg kan hjælpe, er dem, hvor angsten ikke er så udtalt, at der er brug for psykiatrisk eller medicinsk behandling.

Med hjælp kan barnet lære at forebygge og håndtere sin angst. Angst går ikke over af sig selv, og der findes ikke noget quick fix. Men med en fælles indsats fra både barnet selv, jer forældre, lærere eller andre omkring barnet samt veldokumenterede og evidensbaserede angstbehandlingsstrategier, er der en vej fra angstens greb, til stor trivsel og deltagelse i hverdagslivet.

Individuelt tilrettelagt angsthåndteringsforløb

Et individuelt angsthåndteringsforløb er for barnet, der har let mistrivsel og angstproblematikker, men ikke vil drage fordel af at deltage i et gruppeforløb. Barnet, og dets forældre, har brug for støtte, hvor der kan gå én eller flere uger mellem aftalerne. Indholdet afhænger blandt andet af barnets alder, behov, situation og kognitive forståelse, og jeg bruger min intuition, viden og erfaring for at vælge rette indsats, i samarbejde med både barnet og forældre.

Med i forløbet får I:

En tillidsfuld relation, hvor I bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager jer i hånden og hjælper jer, med at gå den vej, der skal til, for højere trivsel og en bedre hverdag. Jeg går langt for jer! Kan derfor også træffes telefonisk, mellem vores aftaler.

En øget forståelse af barnets angst og overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.

Samtale på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede angsthåndteringsstrategier, bestående af kognitive og metakognitive redskaber, hvormed barnet blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger. Der arbejdes med bedre selvværd samt forebyggelse og håndtering af angst.

En akut hotline, hvor jeg hjælper, når jeg har mulighed for det.

Derudover bliver forløbet individuelt tilrettelagt men kan eksempelvis i øvrigt bestå af:

Kropslige strategier og sjov, fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.

Vejledning i måder, hvorpå barnet får berøring, f.eks. af forældre. Ved berøring frigives Oxytocin og Serotonin. Begge er hormoner, der får os til at føle os godt tilpas, og berøring beroliger et uroligt nervesystem.

Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker, leg og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.

Elementer af traumebehandling til børn

Ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

Der kan tilkøbes zoneterapi Zoneterapibehandling som supplement til forløbet.

Inden der træffes beslutning, tilbydes en uforpligtende forsamtale á 60 min. til 595 kr. Jeg anbefaler, at barnet og så vidt muligt begge forældre deltager i samtalen.

Med samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er, og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen, individuelt eller i gruppe.

Du kan booke tid til forsamtalen her:

Til forsamtalen drøftes, hvorvidt barnet vil kunne drage bedst nytte af en individuelt forløb eller et gruppeforløb. I nogle tilfælde er forældresparring mere optimalt.

Vil barnet kunne drage nytte af et gruppeforløb, og savner I et fællesskab, hvor der er forståelse og anerkendelse, starter næste angsthåndteringsforløb i gruppe á 2-5 børn 5.-7. kl., plus forældre d. 27. oktober 2023.

Forløbet er struktureret på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede angstbehandlingsstrategier over 12 gange i alt.

Læs mere om gruppeforløbet herunder:

Menu