Angsthåndtering unge 13-17 år

Er det angsten, der styrer din teenagers liv?

Unge kan mistrives, grundet et overbelastet autonomt nervesystem, og udvikle ængstelighed og angst. Både tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærden påvirkes, og en svær spiral er startet; De svære tanker og bekymringer medfører svære følelser og kropslige fornemmelser, og konsekvenserne heraf kan meget nemt blive en uhensigtsmæssig adfærd, som igen påvirker tanker og følelser. Det kan være svært selv at ændre, når angsten har overtaget. Læs mere om angst her.

Der kan også være tale om mistrivsel af andre årsager, og i forskellig grad. Der stilles i dag utroligt mange krav til unge, som i forvejen er på overarbejde, i og med at deres krop og hjerne er i rivende udvikling. De bombarderes dagligt af tusindvis af sansestimuli, samtidig med, at de måske mangler mere hensigtsmæssige stimuli. Livets vilkår kan være barske, og den unge har måske svære oplevelser med sig. Det kan føre til svære følelser som ked-af-det-hed, vrede, tristhed, ensomhed, frygt mm. Uanset hvilke udfordringer, den unge står med, kan det være gavnligt at få hjælp udefra.

Uanset karakteren af din teenagers mistrivsel, har du måske oplevet, at din teenager har:

Psykiske, mentale og adfærdsmæssige symptomer:

Tankemylder, bekymring og ængstelighed

Overanalysering og fejltolkning

Koncentrationsproblemer

Nedsat overblik og hukommelsesproblemer

Mange, voldsomme vredesudbrud, irritation og nedsmeltninger

Ændret adfærd, hvor barnet undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer, herunder skolevægring

Sikkerhedsadfærd, hvor barnet stiller mange spørgsmål og forsøger at bevare kontrollen

Klæbende adfærd, eller adfærd hvor barnet trækker sig fra kontakt

Fysiske symptomer:

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Sveden og rystelser

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen

Svimmelhed

Kvalme og opkast

Øget tissetrang

Forstoppelse eller diarré

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Træthed og søvnproblemer

Men sådan behøver det ikke at være!

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb for børn 8-12 år, enten á 5 eller 10 gange en time. Herudover er det muligt at købe enkelte sessioner, men I må forberede jer på, at det tager tid at overvinde angsten og komme i trivsel. Et individuelt forløb foregår som udgangspunkt i klinikken, og forældre deltager delvist i forløbet, efter aftale. Er den unge ikke klar til hjælpen, tilbydes forældresparring, i klinikken, telefonisk eller online.

Vi drøfter, ved en forsamtale, hvad der giver bedst mening i forhold til teenagerens angst- og trivselsproblematikker, behov og ressourcer samt familiens behov og muligheder. Er der mistanke om svær angst eller anden psykisk lidelse eller diagnose, spiseforstyrrelser, selvskade eller selvmordstanker, er det vigtigt, at I søger hjælp gennem lægen. De unge, jeg kan hjælpe, er dem, hvor angsten og mistrivslen ikke er så udtalt, at der er brug for psykiatrisk eller medicinsk behandling.

Med hjælp kan den unge lære at forebygge og håndtere sin angst. Angst går ikke over af sig selv, og der findes ikke noget quick fix. Men med en fælles indsats fra både den unge selv, jer forældre, lærere eller andre omkring den unge samt en tryg og tillidsfuld relation, hvor jeg hjælper med veldokumenterede og evidensbaserede angstbehandlingsstrategier, er der en vej fra angstens greb, til stor trivsel og deltagelse i hverdagslivet.

Individuelt tilrettelagt angsthåndteringsforløb

Et individuelt angsthåndteringsforløb er for teenageren, der mistrives i sin hverdag pga. ængstelighed eller angst og måske selvværdproblematikker. Den unge, og dets forældre, har brug for støtte, hvor der kan gå én eller flere uger mellem aftalerne. Indholdet afhænger blandt andet af den unges alder, behov, situation og kognitive forståelse, og jeg bruger min intuition, viden og erfaring for at vælge rette indsats, i samarbejde med både den unge og forældre. Det overordnede fokus i forløbet er at hjælpe teenageren i trivsel, så en meningsfuld hverdag med aktiv deltagelse i ønskede aktiviteter bliver mulig.

Med i forløbet får I:

En tillidsfuld relation, hvor I bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager jer i hånden og hjælper jer, med at gå den vej, der skal til, for højere trivsel og en bedre hverdag. Jeg går langt for jer og kan derfor også træffes telefonisk, mellem vores aftaler.

En øget forståelse af den unges ængstelighed, angst, mistrivsel og overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.

Samtale på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede angsthåndteringsstrategier, bestående af kognitive og metakognitive redskaber, hvormed barnet blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger. Der arbejdes med bedre selvværd samt forebyggelse og håndtering af angst.

En akut hotline, hvor jeg hjælper, når jeg har mulighed for det.

Derudover bliver forløbet individuelt tilrettelagt men kan eksempelvis i øvrigt bestå af:

Kropslige strategier og sjov, fysisk aktivitet og leg, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.

Vejledning i måder, hvorpå den unge får berøring, f.eks. af forældre. Ved berøring frigives Oxytocin og Serotonin. Begge er hormoner, der får os til at føle os godt tilpas, og berøring beroliger et uroligt nervesystem. Zoneterapi benyttes som metode, når det giver mening.

Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker, leg og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.

Elementer af traumebehandling til unge; at fortælle den unges historie, kombineret med terapeutisk leg/aktivitet.

Ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

Formål med angsthåndteringsforløbet er, at den unge og dets forældre:

Opnår større bevidsthed og accept af angsten og mistrivslen. Viden om angst og hvad mistrivslen består af, er en stor del af at kunne håndtere angsten og komme i trivsel.

Lærer at genkende og forstå angsten, når den opstår.

Lærer at rumme og håndtere svære situationer og får strategier til at overvinde angsten.

Opbygger mod og selvtillid til at turde gå imod angsten og andre problematikker.

Genfinder frihed og opbygger større selvværd til at være sig selv og at kunne deltage i en meningsfuld hverdag.

Inden der træffes beslutning, tilbydes en uforpligtende forsamtale á 60 min. Jeg anbefaler, at begge forældre samt den unge så vidt muligt deltager i samtalen.

Med samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er, og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen.

Du kan booke tid til forsamtalen her:

Til forsamtalen drøftes, hvorvidt den unge vil kunne drage bedst nytte af en individuelt forløb, eller om forældresparring er mere optimalt.

Forældresparring kan foregå i klinikken, telefonisk eller online, via zoom.

Læs mere om forældresparring herunder:

Menu