Angsthåndtering voksne 18+

Styrer angst og stress dit liv?

Angst og stress og nogle af de mest udbredte tilstande.

Mange mennesker lever i en travl hverdag, med meget planlægning, mange pligter og store krav til sig selv. Oven i dette kan der være omstændigheder og traumer i ens liv og omgivelser, der gør, at man kan få en belastningsreaktion eller udvikle angst. Længerevarende stress kan føre til både fysisk og psykisk sygdom.

Mange, der lider af angst og stress, lukker af for og glemmer kroppen. Overskuddet til at gøre noget godt for sig selv forsvinder, og man bruger al krudt på tanker og bekymringer. Kroppen svarer igen ved at reagere med psykiske og fysiske symptomer. En svær spiral er startet, og man kan have brug for hjælp til at bryde den.

Måske oplever du:

Psykiske og mentale reaktioner:

Ængstelighed og angst

Uro, tankemylder og bekymringer

Nedsat hukommelse og koncentrationsbesvær

Manglende overblik og lyst til aktiviteter

Lavt selvværd

Vanskeligheder med at håndtere følelser

Humørsvingninger

Adfærd, hvor du undgår situationer, der skaber angsten

Kropslige reaktioner:

Hjertebanken

Rystelser og sveden

Vejrtrækningsproblemer

Smerter og spændninger i kroppen

Fordøjelsesproblemer

Træthed eller manglende energi

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Dårlig søvn

Men sådan behøver det ikke at være!

Du kan få hjælp til at overtage styringen for at leve det liv, du ønsker, fremfor at lade angsten styre dit liv. Jeg vil være din tillidsfulde relation, hvor du bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager dig i hånden og hjælper dig med at gå den vej, der skal til, for for at opnå en meningsfuld hverdag, hvor det er dig og ikke angsten, der styrer dit liv.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagt forløb a` 5 eller 10 timer med henblik på at skabe positive forandringer i dig selv og din hverdag. Der er også mulighed for enkelte sessioner.

Med i forløbet får du:

Samtale samt veldokumenterede og evidensbaserede kognitive og metakognitive redskaber, blandt andet får en forståelse af, at dine tanker fører til følelser, og at dine følelser fører til handlinger.

En øget forståelse af din angst og dit overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå.

Mentale og praktiske strategier og teknikker, tilpasset dig og dine problemstillinger, ressourcer og drømme, ift. at opnå en meningsfuld hverdag. Afhængig af dine problemstillinger, hjælper jeg dig f.eks. med at genfinde håbet på fremtiden og troen på dig selv, at sætte mål og delmål, at strukturere din hverdag og at kunne bringe dig selv i ro, i pressede situationer.

Viden om åndedrættets funktion og betydning for din fysiske og psykiske tilstand samt træning af åndedrætsteknikker og øvrige kropslige strategier. Hermed skabes forbindelse til kroppen, og der kommer ro på nervesystemet.

En akut hotline, hvor jeg hjælper, når jeg har mulighed for det.

Evt. ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog eller lignende.

Zoneterapeutisk behandling kan tilkøbes som supplement.

Menu