Angsthåndteringsforløb i gruppe, for unge 8.-10. klasse

Strukturerede angsthåndteringsforløb i gruppe, unge 8.-10. klasse.

Der kan oprettes et angsthåndteringsforløb i små, trygge grupper á 3-6 unge, i 8.-10. klasse.

Forløbet er bygget op på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede angstbehandlingsstrategier over 12 mandage i alt og foregår i klinikken i Vejen.

2 af de 12 gange er kun for forældre. Vi mødes som udgangspunkt hver uge, men nogle gange går der længere imellem, de første 11 gange, inden vi mødes til en opfølgning ca. 2 mdr. efter endt forløb. Læs om min baggrund for at kunne tilbyde et angsthåndteringsforløb her.

Formålet med gruppeforløbet er, at den unge og dennes forældre:

Opnår større bevidsthed og accept af angsten. Viden om angst er en stor del af at kunne håndtere angsten.

Lærer at genkende og forstå angsten, når den opstår

Lærer at rumme og håndtere svære situationer

Får viden om nervesystemet og strategier til at få ro herpå

Lærer nye færdigheder og strategier for at håndtere og overvinde angsten

Opbygger mod til at turde at gå imod angsten

Genfinder frihed til at være sig selv og at kunne deltage aktivt i en meningsfuld hverdag

Vi mødes mandage kl. 17-19. De 2 mandage, der kun er for forældre, mødes vi kl. 17-20.

Der kan oprettes et gruppeforløb, ved efterspørgsel, hvor programmet, kort fortalt, vil være som følgende:

1. session

Introduktion af forløbet og hinanden.

Hvad er angst? Forklaret på de unges præmisser. Herunder bl.a. symptomer, sammenhænge, hjernens opbygning og funktioner og hvorfor man kan have angst.

2. session

Mere om angst og intro til kognitiv terapi, tanker og realistisk tænkning.

3. session

Mere om realistisk tænkning.

4. session

Metakognitive strategier.

5. session

OBS kun forældre. Om angst og nervesystemet, angsthåndteringsstrategier og samtale om at være forældre til et barn med angstproblematikker.

6. session

Om nervesystemet, og om at få ro herpå. Brug af vores krop og sanser til at håndtere angsten.

7. session

Om at overvinde angsten, om eksponering, trappestiger og belønning.

8. session

Mere om eksponering og trappestiger.

9. session

OBS kun for forældre. Om at få ro på eget nervesystem, som forældre, at møde barnet der, hvor det er og navigere i dagsform og sætte passende krav. Opfølgning og samtale om at være forælder til et barn med angstproblematikker fortsat.

10. session

Problemløsning og følelser. Hvornår overvindes angsten ved hjælp af trappestiger / realistisk tænkning / problemløsning?

11. session

Afslutning: Om ressourcer og selvværd. Vi ser tilbage og fejrer succeserne! Vi følger op på redskaber og mål, til vi ses igen om ca. 2 mdr.

12. session

Opfølgning: Vi kigger på værktøjskassen, følger op og fejrer succeser.

Strukturen:

Forløbet er bygget op efter veldokumenterede og evidensbaserede angsthåndteringsstrategier. Processen lægger op til, at den unge får mod til at overvinde angsten. En langsom proces er den bedste proces, når angsten skal overvindes.

Hver gang starter vi med at samle op fra sidst, vi kommer omkring dagens emne, og I præsenteres for, hvad I kan øve jer på til næste gang.

Vi skal også hygge os og bevæge os lidt, samt lære at trække vejret dybt. Både for at regulere vores nervesystemer samt at føle os trygge og have tillid. Hermed skabes de bedste forudsætninger for udvikling.

Der er mulighed for nye venner og fællesskab, både for de unge og for forældre. Der vil være både plads og rum til at blive set, hørt, mødt og forstået, og jeg lægger op til, at I forældre kan danne en facebookgruppe. Efter ønske kan jeg oprette gruppen, men jeg garanterer ikke min deltagelse herinde. Til gengæld tilbydes individuel telefonisk sparring, ved akut behov.

Jeg forbeholder mig ret til at justere i programmet efter behov og dynamik i gruppen. Ønskes i stedet et individuelt angsthåndteringsforløb, kan du læse om det her.

Gruppens størrelse:

Minimum 3 og max 6 deltagende teenagere. Der skal være plads til, at hver enkelt bliver set og hørt samt føler sig tryg. Minimum én forælder skal deltage på forældre dagene, men jeg anbefaler deltagelse af begge forældre, hvis muligt.

Varighed og tidspunkt:

Opstart ved efterspørgsel.

Forløbet er á 12 gange, 2 timer 10 af gangene og 3 timer 2 gange, altså 26 timer i alt. Vi mødes mandage kl. 17-19 og de 2 af gangene 17-20.

Herudover øves hjemme. Mængde og tidsforburg ift. hjemmearbejde er op til hver familie, men jo større indsast, der ydes hjemme, desto større er mulighederne for at overvinde angsten.

Der er mulighed for akut telefonisk sparring undervejs samt tilkøb af enten individuel samtale eller zoneterapi. Dette anbefales, hvis der er traumatiske oplevelser bag angsten. Det er også muligt at tilkøbe ledsagelse til møde på skolen.

Med i prisen er der lidt lækkert hver gang samt en mappe med angsthåndteringsredskaber.

Sted:

Hos Ulla Knudsen, Ådalen 13B, 6600 Vejen. (CO. Kiropraktisk Klinik Vejen)

Pris og tilmelding:

Jeg tilbyder en uforpligtende forsamtale i klinikken, hvor vi sammen afdækker barnets angstproblematik, næste skridt samt behov for indsats. Samtidig får I mulighed for at mærke, om tilliden og kemien er der.

Tilmelding, som er bindende, sker i klinikken eller telefonisk, efter forsamtalen.

Pris: 6.995 kr. Kan evt. betales i 3 rater. Betales inden opstart af forløb.

Inden der træffes beslutning, tilbydes en uforpligtende forsamtale á 60 min. til 595 kr. Jeg anbefaler, at den unge og så vidt muligt begge forældre deltager i samtalen.

Med samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er, og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen, individuelt eller i gruppe.

Du kan booke tid til forsamtalen her:

Menu