Ulla knudsen

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Ikke mindst brænder jeg for at hjælpe hele familien, til en rolig hverdag og atmosfære i hjemmet. 

Balance i hverdagen. For børn, unge og familier.

“Ergoterapeuten hjælper det enkelte barn til at udvikle nye færdigheder og strategier og til at tilpasse aktivitet og omgivelser, så barnet bliver i stand til at mestre aktiviteter. Hermed muliggøres en velfungerende hverdag, med deltagelse. Ergoterapeuten undersøger, iagttager og taler med barnet og dets forældre, analyserer ressourcer og vanskeligheder og tilrettelægger på den baggrund et individuelt forløb og vejledning.”

Trivselsforløb i små grupper

Nyt! Trivsels gruppeforløb, børn 9-13 år.

Der tilbydes nu Trivselsforløb i små, trygge grupper.

 

Målgruppe:

 • Børn, 9-13 år.
 • Let mistrivsel; fx selvværdsproblematikker, ængstelighed, let angst, bekymringer, begyndende skolevægring, ensomhed, mobning, skilsmisse eller andre ydre påvirkninger og oplevelser, der har ført til mistrivsel.
 • Der kan opleves kropslige symptomer, uden lægelige fund; fx klager over ondt i maven, hovedpine, søvnproblemer, forstoppelse, hjertebanken eller en let rystende krop.

 

Gruppens størrelse:

 • Minimum 3 og max 5 deltagere. Der skal være plads til, at hver enkelt bliver set og hørt samt føler sig tryg.

 

Varighed og tidspunkt:

 • Forløbet er a` 6 gange, over 6 uger; 2 timer pr. gang, 12 timer i alt.
 • Tirsdage uge 43-48 2021, kl. 15.30-17.30.
  1. gang: D. 26. okt.
  2. gang: D. 2. nov.
  3. gang: D. 9. nov.
  4. gang: D. 16. nov.
  5. gang: D. 23. nov.
  6. gang: D. 30. nov.

Forløbets indhold:

 • Første gang er det kun for forældre.
  • Her vil jeg fortælle om det overbelastede nervesystem, overordnet om hjernen og sammenhængen mellem det, vi oplever, og det, vi mærker i kroppen, samt hvad der kan berolige et overbelastet nervesystem.
  • Der er mulighed for at dele bekymringer, sparre med hinanden, ”læsse af” og stille spørgsmål.
  • Ikke mindst er det gavnligt at møde andre forældre, der har børn i mistrivsel, og der kan dannes grobund for et givende netværk.
 • Resten af forløbet er for børnene, tilrettelagt efter deres behov. Forældrene opfordres til at mødes imens, til en gåtur og snak.
  • Via tegninger vil jeg fortælle børnene om sammenhængen mellem det, vi oplever, og det vi mærker i kroppen.
  • Jeg vil på en let forståelig måde fortælle overordnet om hjernen, nervesystemet og kroppen, ud fra børnenes oplevelser.
  • Gennem bevægelse, berøring og vejrtrækning vil jeg i forløbet påvirke og berolige børnenes nervesystem, for derigennem at bedre forudsætningerne for trivsel.
  • Vi skal have det sjovt! Vi skal have pulsen op, røre ved hinanden, snakke, grine, græde og udvikle os sammen.
  • Vi skal snakke om tanker, der fører til følelser som fører til handlinger.
  • Vi skal danne nye venskaber og mærke, at man ikke er alene om at have det svært.
 • Der oprettes en facebookgruppe, til yderligere sparring, og jeg tilbyder en opfølgende, individuel samtale, efter endt forløb.

Min baggrund:

 • Uddannet og erfaren ergoterapeut, bl.a. med børn og unge, samt uddannet zoneterapeut.
 • Har kurser i og erfaring med sansebearbejdning, sanseintegration samt børn, fysioterapi og mental sundhed.
 • Uddannet TeenTrivsel Mentor ved Susanne Søndergaard, TeenTrivsel og er nu medunderviser på næste hold fagpersoner, der uddannes til TeenTrivsel Mentorer.
 • Har trivselsoplæg i skoleklasser 0.-6. kl. og tilbyder individuelt tilrettelagte trivselsforløb for børn og unge.
 • Mor til 3 børn på 8, 12 og 14 år.
 • Har erfaring med selvværdsproblematikker, angst,  overbelastede nervesystemer og brænder for at tage børn, unge og forældre i hånden og hjælpe på rette vej.  

Sted:

 • Ådalen 13B, 6600 Vejen, i træningssalen

 

Pris og tilmelding:

 • 3.995 kr.
 • Early Bird pris ved tilmelding senest 26. sept.: 3.595 kr., dvs. spar 400 kr.
 • Men! Inden I beslutter jer, tilbyder jeg en gratis, afklarende samtale i klinikken. Der er begrænsede pladser så book en tid hurtigt.