Trivelsforløb børn og unge 6-18 år

Er det angsten, der styrer dit barns liv?

Børn og unge kan mistrives, grundet et overbelastet autonomt nervesystem over en længere periode, og udvikle ængstelighed og angst.

Angst er en følelse, vi alle kender, som startes af Amygdala; et område i hjernen, som er vores bedste ven men også nogle gange vores værste fjende. Det er alarmknappen, der tændes, når noget er farligt, truende, bekymrende eller uoverskueligt. Vi SKAL have den til at passe på os; til at undgå at komme til skade, undgå fare, mærke egne grænser og til at passe på andre.

Men ofte tager Amygdala overhånd og fylder alt for meget. Den tændes både af tanker og bekymringer, krav, planer, rammer og sensoriske input. Når alarmberedskabet tændes, går barnet i kamp, flugt, frys eller pleasing tilstand. Sker dette ofte, gennem længere tid, overbelastes barnet, og Amygdala vokser. Der skal efterhånden mindre og mindre til, før alarmberedskabet går i gang.

Set med en naturvidenskabelig tilgang, ændrer nervesystemet funktion, efter længere tids overbelastning.

Måske har du oplevet, at dit barn har:

Psykiske, mentale og adfærdsmæssige symptomer:

Tankemylder, bekymring og ængstelighed

Overanalysering og fejltolkning

Koncentrationsproblemer

Nedsat overblik

Hukommelsesproblemer

Mange, voldsomme vredesudbru, irritation og nedsmeltninger

Ændret adfærd, hvor barnet undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer

Skolevægring

Fysiske symptomer:

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Sveden og rystelser

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen

Svimmelhed

Kvalme og opkast

Øget tissetrang

Forstoppelse eller diaré

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Træthed og søvnproblemer

Men sådan behøver det ikke at være!

Med hjælp kan barnet lære at forebygge og håndtere sin angst. Angst går ikke over af sig selv, og der findes ikke noget quick fix. Men med en fælles indsats fra både barnet selv, jer forældre, lærere eller andre omkring barnet og jeg, er der en vej fra fra angstens greb, til stor trivsel og deltagelse af i hverdagslivet.

Du og dit barn / teenager får:

En afdækning af, hvori mistrivslen ligger.

En tillidsfuld relation, hvor I bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager jer i hånden og hjælper jer, med at gå den vej, der skal til, for højere trivsel og en bedre hverdag. Jeg går langt for jer! Kan derfor også træffes telefonisk, mellem vores aftaler, uden for åbningstid, uden ekstra betaling.

En øget forståelse af barnets overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.

Et individuelt tilrettelagt forløb

… á 5 eller 10 gange, hvor der vælges det, der giver bedst mening i forhold til den enkeltes mistrivsel, alder og kognitive forståelse. Forløbet, og forslag  til opgaver hjemme, kan bestå af:

Samtale og kognitive redskaber, hvormed den unge blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger.

Sjov, fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.

Berøring, hvor der frigives Oxytocin og Serotonin. Oxytocin er et hormon, der får os til at føle os godt tilpas. Serotonin er det samme, som der er i antidepressiv medicin. Berøring beroliger et uroligt nervesystem.

Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.

Evt. ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

Evt. suppleres med en Sensorisk Profil undersøgelse (langt forløb)

Trivselsmentor pakkeforløb

Mine trivsels-pakkeforløb er for jer, der har brug for en meget fleksibel ordning og mere støtte, end blot et forløb a` 5 eller 10 gange en time, og som ønsker supplerende behandling med zoneterapi.

Angsten styrer en stor del af dit barns liv, og I har, som familie, brug for en mentor, der kan tage jer og barnet i hånden, og være en tillidsfuld relation, der kan vælge den støtte, der giver mest mening, over længere tid. Jeg vil benytte mig af alt, jeg har i ”værktøjskassen”, som beskrevet ovenfor, og i dette forløb, er det ikke tiden, der afgør hjælpen, men jeres behov. Nogle uger vil der måske være mere behov for støtte end andre – men vi aftaler det.

Støtten kunne for eksempel se sådan ud:

Zoneterapi én gang i ugen

Ugentlige samtaler, med fokus på at slippe angstens greb, bedring af selvværd, forældresparring eller træning af motorik, sjov leg og bevægelse, åndedrætsøvelser og berøring.

Hjælp til at komme i skole på svære dage.

Støtte til anden eksponering, dvs. hjælp til at overvinde angst.

Ledsagelse til møder på skole eller andet.

En akut hotline, hvor jeg hjælper, når jeg har mulighed for det – primært indenfor mine arbejdstider. Er der akut behov for min støtte uden for mine arbejdstider, hjælper jeg, når jeg kan, eller ringer tilbage hurtigst muligt. Støtte i 3 måneder, altså 13 uger, for 15.600 kr. / Men

Trivsels pakke forløbene kan aftales individuelt, med priser, der matcher omfanget af støtten.

Menu