Ulla knudsen

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Ikke mindst brænder jeg for at hjælpe hele familien, til en rolig hverdag og atmosfære i hjemmet. 

Trivelsforløb børn og unge

Børn og unge kan mistrives, grundet et overbelastet autonomt nervesystem over en længere periode, nogle gange f.eks. pga. ydre omstændigheder og en følelse af svigt.  

Set med en naturvidenskabelig tilgang, ændrer nervesystemet funktion, efter længere tids overbelastning. Adrenalin og noradrenalin mærkes i kroppen, og kortisol påvirker hjernen. Samtidig  påvirker nedsat blodtilførsel til dele af hjernen samt mave-tarmsystemet barnets evne til at overskue  hverdagen og giver ondt i maven.  

 

Måske oplever du, at dit barn har:
 

 • Konstant eller gentagne gange ondt i maven, hovedet eller andre steder i kroppen uden nogen fysisk forklaring eller fund efter diverse undersøgelser. Lægen prøver måske med Movicol behandling 
 • Oplevelser af hjertebanken og overfladiske vejrtrækninger, hvor kroppen ryster og sveder
 • Lavt selvværd 
 • Svær bekymring eller angst  
 • Mange, voldsomme vredesudbrud og nedsmeltninger, f.eks. efter skole. 
 • Skolevægring  
 • Ensomhed og mobning 
 • Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse 
 • Dårlig søvn 
 • Faglige udfordringer  
 • Manglende overblik og lyst til aktiviteter 
 • Selvskade 
 • Andre diagnoser som f.eks. ADHD og Autisme.  

 

Du og dit barn / teenager får:  

 • En afdækning af, hvori mistrivslen ligger. 
 • En øget forståelse af barnets overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog. 
 • Anerkendelse af barnets oplevelser. 
 • Et individuelt tilrettelagt forløb (a` 5 eller 10 gange), hvor der vælges det, der giver bedst mening i forhold til den enkeltes mistrivsel, alder og kognitive forståelse. Forløbet, og forslag  til opgaver hjemme, kan består af:  
  • Kognitive redskaber, hvormed den unge blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger.  
  • Sjov, fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og  dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF;  brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.  
  • Berøring, hvor der frigives Oxytocin og Serotonin. Oxytocin er et hormon, der får os  til at føle os godt tilpas. Serotonin er det samme, som der er i antidepressiv medicin. Berøring beroliger et uroligt nervesystem. 
  • Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.  
  • Evt. ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende. 
  • Evt. suppleres med en Sensorisk Profil undersøgelse (langt forløb)