Trivselsforløb børn og unge 6-18 år

Er det angsten, der styrer dit barns liv?

Børn og unge kan mistrives, grundet et overbelastet autonomt nervesystem over en længere periode, og udvikle ængstelighed og angst.

Angst er en følelse, vi alle kender, som startes af Amygdala; et område i hjernen, som er vores bedste ven men også nogle gange vores værste fjende. Det er alarmknappen, der tændes, når noget er farligt, truende, bekymrende eller uoverskueligt. Vi SKAL have den til at passe på os; til at undgå at komme til skade, undgå fare, mærke egne grænser og til at passe på andre.

Men ofte tager Amygdala overhånd og fylder alt for meget. Den tændes både af tanker og bekymringer, krav, planer, rammer og sensoriske input. Når alarmberedskabet tændes, går barnet i kamp, flugt, frys eller pleasing tilstand. Sker dette ofte, gennem længere tid, overbelastes barnet, og Amygdala reagerer hurtigere og kraftigere. Der skal efterhånden mindre og mindre til, før alarmberedskabet går i gang.

Set med en naturvidenskabelig tilgang, ændrer nervesystemet funktion, efter længere tids overbelastning.

Måske har du oplevet, at dit barn har:

Psykiske, mentale og adfærdsmæssige symptomer:

Tankemylder, bekymring og ængstelighed

Overanalysering og fejltolkning

Koncentrationsproblemer

Nedsat overblik

Hukommelsesproblemer

Mange, voldsomme vredesudbrud, irritation og nedsmeltninger

Ændret adfærd, hvor barnet undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer

Skolevægring

Sikkerhedsadfærd, hvor barnet stiller mange spørgsmål og forsøger at bevare kontrollen

Klæbende adfærd, eller adfærd hvor barnet trækker sig fra kontakt

Fysiske symptomer:

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Sveden og rystelser

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen

Svimmelhed

Kvalme og opkast

Øget tissetrang

Forstoppelse eller diarré

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Træthed og søvnproblemer

Men sådan behøver det ikke at være!

Med hjælp kan barnet lære at forebygge og håndtere sin angst. Angst går ikke over af sig selv, og der findes ikke noget quick fix. Men med en fælles indsats fra både barnet selv, jer forældre, lærere eller andre omkring barnet og jeg, er der en vej fra fra angstens greb, til stor trivsel og deltagelse i hverdagslivet.

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, enten á 5 eller 10 gange en time. Herudover er det muligt at købe enkelte sessioner. Forløbet foregår som udgangspunkt i klinikken. Dog er der mulighed for støtte online over Zoom, til unge, der bor langt væk, og er motiveret for at modtage støtten på denne måde. Ligeledes kan der gives forældresparring, som del af et forløb med den unge, online.

Vi aftaler nærmere, hvad der giver bedst mening i forhold til barnets mistrivsel samt familiens behov og muligheder. Er der mistanke om svær angst eller anden psykisk lidelse eller diagnose, er det vigtigt, at du søger hjælp gennem lægen. De børn og unge, jeg kan hjælpe, er dem, hvor angsten ikke er så udtalt, at der er brug for psykiatrisk eller medicinsk behandling.

Trivselsforløb

Trivselsforløb á 5 eller 10 gange en time er for barnet, der har let mistrivsel og angstproblematikker. Barnet, og ofte dets forældre, har brug for støtte, hvor der kan gå én eller flere uger mellem aftalerne. Indholdet afhænger blandt andet af barnets alder, behov, situation og kognitive forståelse, og jeg bruger min intuition, viden og erfaring for at vælge rette indsats, i samarbejde med både barnet og forældre. Forløbet kan bestå af:

En tillidsfuld relation, hvor I bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager jer i hånden og hjælper jer, med at gå den vej, der skal til, for højere trivsel og en bedre hverdag. Jeg går langt for jer! Kan derfor også træffes telefonisk, mellem vores aftaler.

En øget forståelse af barnets overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.

Samtale og kognitive redskaber, hvormed barnet blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger. Der arbejdes med bedre selvværd samt forebyggelse og håndtering af angst.

Sjov, fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.

Berøring, hvor der frigives Oxytocin og Serotonin. Oxytocin er et hormon, der får os til at føle os godt tilpas. Serotonin er det samme, som der er i antidepressiv medicin. Berøring beroliger et uroligt nervesystem.

Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.

Elementer af traumebehandling til børn

Ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

En akut hotline, hvor jeg hjælper, når jeg har mulighed for det.

Menu