Trivselsgrupper

Balance i hverdagen. For børn, unge og familier.

Ergoterapeuten hjælper det enkelte barn til at udvikle nye færdigheder og strategier og til at tilpasse aktivitet og omgivelser, så barnet bliver i stand til at mestre aktiviteter. Hermed muliggøres en velfungerende hverdag, med deltagelse. Ergoterapeuten undersøger, iagttager og taler med barnet og dets forældre, analyserer ressourcer og vanskeligheder og tilrettelægger på den baggrund et individuelt forløb og vejledning.

Trivsels gruppeforløb, børn 9-13 år.

Der tilbydes Trivselsforløb i små, trygge grupper.

Målgruppe:

Børn, 9-13 år.

Let mistrivsel; fx selvværdsproblematikker, ængstelighed, let angst, bekymringer, begyndende skolevægring, ensomhed, mobning.

Der kan opleves kropslige symptomer, uden lægelige fund; fx klager over ondt i maven, hovedpine, søvnproblemer, forstoppelse, hjertebanken eller en let rystende krop.

Gruppens størrelse:

Minimum 3 og max 5 deltagere. Der skal være plads til, at hver enkelt bliver set og hørt samt føler sig tryg.

Varighed og tidspunkt:

Forløbet er á 4 gange, over 4 uger; 2 timer pr. gang, 8 timer i alt.

Gruppen oprettes ved efterspørgsel.

Forløbets indhold:

Første gang er det både for forældre og børn.

Her vil jeg på en let forståelig måde fortælle om det overbelastede nervesystem, overordnet om hjernen og sammenhængen mellem det, vi oplever, og det, vi mærker i kroppen, med udgangspunkt i børnenes oplevelser og situationer.

Jeg vil fortælle om, hvad der kan berolige et overbelastet nervesystem.

Der er mulighed for at dele bekymringer, sparre med hinanden, og stille spørgsmål.

Ikke mindst er det gavnligt at møde andre, og der kan dannes grobund for et givende netværk.

Resten af forløbet er for børnene, tilrettelagt efter deres behov. Forældrene opfordres til at mødes imens, til en gåtur og snak.

Gennem bevægelse, berøring og vejrtrækning vil jeg i forløbet påvirke og berolige børnenes nervesystem, for derigennem at bedre forudsætningerne for trivsel.

Vi skal have det sjovt! Vi skal have pulsen op, røre ved hinanden, snakke, grine, græde og udvikle os sammen.

Vi skal bruge udviklende kognitive redskaber og via casearbejde bl.a. snakke om tanker, der fører til følelser som fører til handlinger.

Vi skal danne nye venskaber og mærke, at man ikke er alene om at have det svært.

Der oprettes en facebookgruppe, til yderligere sparring.

Min baggrund:

Uddannet og erfaren ergoterapeut, bl.a. med børn og unge, samt uddannet zoneterapeut.

Har kurser i og erfaring med sansebearbejdning, sanseintegration samt børn, fysioterapi og mental sundhed.

Uddannet TeenTrivsel Mentor ved Susanne Søndergaard, TeenTrivsel.

Har trivselsoplæg og -forløb i skoleklasser 0.-6. kl. og tilbyder individuelt tilrettelagte trivselsforløb for børn og unge.

Mor til 3 børn på 9, 13 og 15 år.

Har erfaring med selvværdsproblematikker, angst, overbelastede nervesystemer og brænder for at tage børn, unge og forældre i hånden og hjælpe på rette vej.

Sted, Pris & Tilmelding

Sted:

Ådalen 13B, 6600 Vejen, i træningssalen

Pris og tilmelding:

Pris: 2.495 kr.

Men! Inden I beslutter jer, tilbyder jeg en gratis, afklarende samtale i klinikken, hvor vi sammen afdækker jeres behov, og hvor I får mulighed for at mærke, om tilliden og kemien er der.

Tilmelding sker i klinikken eller telefonisk, efter den afklarende samtale.

Menu