Balance i hverdagen.

For børn, unge og familier.

Angsthåndteringsforløb og zoneterapi for børn, unge og voksne.

Til børn, unge og voksne tilbydes individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb, med baggrund i veldokumenterede og evidensbaserede angsbehandlingsstrategier. Der er mulighed for enkelte sessioner á 1 times varighed eller forløb á 5 eller 10 gange 1 time. Forældre er altid deltagende i forløb med børn og i mere eller mindre grad i forløb med unge, hvilket vi aftaler. Der kan også tilbydes forældresparring. Zoneterapeutisk behandling kan tilkøbes som supplement.

Ønskes udelukkende zoneterapeutisk behandling, er dette også muligt, evt. kombineret med NADA øreakupunktur, for både børn, unge og voksne.

Forsamtale

Inden der tages en beslutning om et angsthåndteringsforløb, tilbydes altid en forsamtale. Jeg anbefaler, at begge forældre så vidt muligt deltager, ligesom jeg anbefaler det store barn at deltage i samtalen, medmindre andet er aftalt. Som udgangspunkt foregår samtalen i klinikken, hvilket jeg vil anbefale. Kontakt mig på forhånd, hvis du ønsker samtalen telefonisk eller online. Der kan også aftales besøg i eget hjem. Er du i tvivl, er du velkommen til en gratis telefonisk samtale i 15 min., før du booker.

Ved samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er, og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen.

Du kan booke tid til forsamtalen eller zoneterapi her:

Ergoterapi

Ergoterapi er at muliggøre en aktiv deltagelse i en meningsfuld hverdag, for børn, unge og voksne. En grundig undersøgelse af ressourcer og begrænsninger på kropsniveau, aktivitets- og deltagelsesniveau samt i omgivelserne ligger til grund for det individuelt tilrettelagte forløb og vejledning, i et tæt samarbejde mellem klient og terapeut. Ergoterapi er dermed træning af krop, psyke og kognition samt udvikling af færdigheder og strategier for at tilpasse aktivitet og omgivelser. Hermed muliggøres en velfungerende hverdag, med deltagelse.

Kropslige strategier

Zoneterapi, det optimale åndedræt, fysisk berøring, sjov bevægelse med pulsen op samt andre kropslige strategier er i fokus, når du kommer til mig, da ro på nervesystemet og en god kontakt til kroppen er nødvendig, for at kunne håndtere tankemylder, uro og angst og dermed være i stand til at indgå i daglige, meningsfulde aktiviteter.

Zoneterapi er en fantastisk behandlingsform, der skaber balance i krop og psyke, lindrer smerter og fremmer almen sundhed. Udover at behandle med zoneterapi som primære behandling, anvender jeg zoneterapi som supplerende behandling, til de individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb.

Kognitive og metakognitive strategier

I den kognitive terapi fokuseres på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger. Vi er alle præget af tanke- og adfærdsmønstre, som vi fået gennem livet. Nogle mønstre er mere hensigtsmæssige end andre. Du eller dit barn får hjælp til, ud fra specifikke situationer i livet, at afdække sammenhængen i mønstre, som måske er uhensigtsmæssige og herefter hjælp til at gå nye veje.

Første skridt er at forstå, at ens tanker altid fører til ens følelser og kropslige reaktioner, som så fører til en given handling. Jo større forståelse og accept af sine tanke- og handlemønstre, desto større muligheder er der for at omskrive sine tanker, at træde nye stier i hjernen og hermed ændre sine handlemønstre.

Med den metakognitive terapi lærer du eller dit barn strategier til at skrue ned for bekymringerne og flytte fokus.

Via veldokumenterede og evidensbaserede redskaber samt praktiske og mentale strategier, er mit mål at lære dig at håndtere og mindske de udfordringer, du oplever i din hverdag, således at du kan leve det liv, du ønsker at leve, fremfor at lade angsten og omstændighederne styre dit liv.

Menu