Ulla knudsen

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Ikke mindst brænder jeg for at hjælpe hele familien, til en rolig hverdag og atmosfære i hjemmet. 

Balance i hverdagen. For børn, unge og familier.

“Ergoterapeuten hjælper det enkelte barn til at udvikle nye færdigheder og strategier og til at tilpasse aktivitet og omgivelser, så barnet bliver i stand til at mestre aktiviteter. Hermed muliggøres en velfungerende hverdag, med deltagelse. Ergoterapeuten undersøger, iagttager og taler med barnet og dets forældre, analyserer ressourcer og vanskeligheder og tilrettelægger på den baggrund et individuelt forløb og vejledning.”

Book en gratis afklarende samtale.

Der tilbydes individuelt tilrettelagte korte og lange trivselsforløb samt forløb med fokus på sansebearbejdning, for børn og unge samt råd og vejledning.

 

Inden I tager en beslutning, tilbydes en gratis, afklarende samtale, som foregår i klinikken eller i eget hjem, efter aftale.

 

Her får I:

  • Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er.
  • Hjælp til at finde næste skridt til større trivsel.
  • Mulighed for at mærke, om I, og ikke mindst jeres barn / teenager har tillid til mig.

 

Jeg tager barnet / den unge samt familien i hånden og hjælper med at gå de skridt, der skal til, for høj trivsel og en dejlig hverdag.

 

Jeg gør brug af klinikken, naturen eller jeres hjem.

 

Der tilbydes ledsagelse og støtte ved møder med skole, kommune, læge, psykiatrien mv., når det giver mening.

 

Herudover tilbydes zoneterapi til børn som voksne, evt. kombineret med NADA øreakupunktur.