Balance i hverdagen.

Slip fri af angstens greb.

Trivselsforløb for børn, unge og voksne.

Til børn, unge og voksne tilbydes individuelt tilrettelagte trivselsforløb primært med henblik på at håndtere angst og slippe dens greb, så det ikke længere er angsten, der styrer. Der er mulighed for trivselsforløb a` 5 eller 10 gange 1 time, men herudover tilbydes fleksible trivselspakkeforløb, a`3 eller 7 måneders mentorstøtte (eller efter aftale), inkl. zoneterapeutisk behandling.

Til børn tilbydes yderligere forløb med fokus på sansebearbejdning, inkl. råd og vejledning.

Ønskes udelukkende zoneterapeutisk behandling, er dette også muligt, evt. kombineret med NADA øreakupunktur, for både børn, unge og voksne.

Inden der tages en beslutning, tilbydes altid en gratis, afklarende samtale, som foregår i klinikken eller i eget hjem, efter aftale:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er.

Hjælp til at finde næste skridt til større trivsel.

Jeg tager dig eller jer i hånden og hjælper med at gå de skridt, der skal til, for høj trivsel og en dejlig hverdag. Du får en tillidsfuld relation, hvor du bliver mødt, set, hørt og forstået.

Ergoterapi

Ergoterapi er at muliggøre en aktiv deltagelse i en meningsfuld hverdag, for børn, unge og voksne. En grundig undersøgelse af ressourcer og begrænsninger på kropsniveau, aktivitets- og deltagelsesniveau samt i omgivelserne ligger til grund for det individuelt tilrettelagte forløb og vejledning, i et tæt samarbejde mellem klient og terapeut. Ergoterapi er dermed træning af krop, psyke og kognition samt udvikling af færdigheder og strategier for at tilpasse aktivitet og omgivelser. Hermed muliggøres en velfungerende hverdag, med deltagelse.

Kropslige strategier

Zoneterapi, det optimale åndedræt, fysisk berøring, sjov bevægelse med pulsen op samt andre kropslige strategier er i fokus, når du kommer til mig, da ro på nervesystemet og en god kontakt til kroppen er nødvendig, for at kunne håndtere tankemylder, uro og angst og dermed være i stand til at indgå i daglige, meningsfulde aktiviteter.

Zoneterapi er en fantastisk behandlingsform, der skaber balance i krop og psyke, lindrer smerter og fremmer almen sundhed. Udover at behandle med zoneterapi som primære behandling, anvender jeg zoneterapi i de individuelt tilrettelagte forløb til børn, unge og voksne, når det giver mening.

Åndedrættet foregår helt automatisk, og derfor tænker mange ikke over vigtigheden af en dyb og rolig vejrtrækning. Ofte bliver ens åndedrætsmønster for overfladisk og for hurtigt, uden at man opdager det, hvilket skader og stresser kroppen. Resultatet er, at kroppen ikke kan optage den ilt, der sendes igennem systemet, og nervesystemet vil være på en måde, der stresser kroppen. Dette kan føre til fysiske gener som f.eks. smerter, fordøjelsesproblemer, træthed, søvnproblemer, nedsat energi og overvægt, samt psykiske og mentale gener som f.eks. nervøsitet, irritation, angst samt nedsat fokus, koncentration og overblik.

Trækker vi derimod vejret optimalt, er vores åndedræt den største ressource i kroppen. Et redskab, vi altid har på os, til at håndtere stress, uro, tankemylder og angst. Fysisk fører den dybe og rolige vejrtrækning til en øget kropsbevidsthed, regulering af kroppens indre balance samt stimulation af organer, muskler og led. Et hensigtsmæssigt åndedræt er altså forudsætningen for en sund og velfungerende krop, en god fordøjelse samt god kontakt mellem krop og hoved. Med bevidst træning og brug af åndedrættet kan vi bringe kroppen over i den del af nervesystemet, som beroliger og genopbygger kroppen.

Jeg hjælper med en analyse af åndedrætsmønstret samt en større bevidsthed herom, når det giver mening. Vi bruger vores åndedrætsmuskel til den dybe, optimale vejrtrækning. Dermed kræver et mere optimalt åndedrætsmønster gentagen træning, fokus og bevidsthed.

Kognitive strategier

I den kognitive terapi fokuseres på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger. Vi er alle præget af tanke- og adfærdsmønstre, som vi fået gennem livet. Nogle mønstre er mere hensigtsmæssige end andre. Du får hjælp til, ud fra specifikke situationer i dit liv, at afdække sammenhængen i dine mønstre, som måske er uhensigtsmæssige og herefter hjælp til at gå nye veje.

Første skridt er at forstå, at dine tanker altid fører til dine følelser og kropslige reaktioner, som så fører til en given handling. Jo større forståelse og accept af dine tanke- og handlemønstre, desto større mulighed har du for at omskrive dine tanker, at træde nye stier i hjernen og hermed ændre dine handlemønstre.

Via kognitive redskaber samt praktiske og mentale strategier, er mit mål at lære dig at håndtere og mindske de udfordringer, du oplever i din hverdag, således at du kan leve det liv, du ønsker at leve, fremfor at lade angsten og omstændighederne styre dit liv.

Menu