Første skridt ud af angstens greb

Forstå angsten

Tanker samt fysiske og psykiske reaktioner kan være virkelig ubehagelige og gøre mennesker, med angstproblematikker, endnu mere bange og føre til skam- og skyldfølelser samt følelsen af at være helt forkert og alene. Men angsten er hverken farlig eller tegn på sygdom. Den er nødvendig og helt naturlig for alle. Vi skal ikke af med angsten – men kunsten er, ikke at lade angsten styre vores liv.

Første skridt, til at slippe angstens greb, er at få en viden om og en forståelse af angsten. At kende til de neurofysiologiske årsager til angsten og dermed sammenhængen mellem hjerne og krop, og mellem situation, tanke, følelse og handling, giver mulighed for handling. Man bliver i stand til at modtage hjælp og afprøve strategier og redskaber, for at genvinde styringen, så det ikke længere er angsten, der styrer.

Det er derfor gavnligt at sætte sig selv godt ind i viden om angst. Er det ens barn, der har angstproblematikker, er det ligeledes vigtigt som forælder at forstå angsten, samt at hjælpe sit barn med at forstå, i et tilpasset sprog, ift. barnets alder og kognitive formåen.

Samtidig kan det være vigtigt at have viden om fostertilstand, fødsel og tidlige barndom, da tidligt opståede traumer kan føre til angstproblematikker, særligt generaliseret angst, helbredsangst og separationsangst. En forståelse heraf giver mulighed for at finde en retning ift. den hjælp, der kan bane vejen mod trivsel, hvis der er tidlige traumer bag angsten.

Læs mere om angst her på siden for at opnå viden og forståelse.

Acceptér angsten

Mange, børn som voksne, kæmper for at holde angsten tilbage, skjuler over for andre, hvordan de har det og kæmper alene. De frygter, at angsten tager over, i skolen, på arbejde og i samvær med venner. De føler skyld og skam over angsten, og føler, der er noget helt galt med dem.

Virkeligheden er, at jo mere man kæmper imod, desto større kraft får angsten. Når først man har forstået angstens mekanismer, kan man også bedre acceptere angsten. Jo før, man accepterer, hvordan man har det, i forskellige situationer, og jo mere åben man er om sin situation og taler med andre om det, desto hurtigere vil man kunne lære at håndtere sin angst, som får mindre kraft.

Vær derfor åben om din angst, eller hjælp dit barn til at være åben omkring angsten. Mød dig selv i, at du er lige, som du skal være, eller mød dit barn i, at det er, lige som det skal være. Men søg hjælp til at håndtere og overvind angsten. Angsten går nemlig ikke over af sig selv, og man vokser ikke bare fra det. Ofte udvikles et mønster, hvor angsten fodres og dermed vokser, og der er ofte brug for hjælp til at bryde dette.

Derudover er det vigtigt at huske på, at mod og angst går hånd i hånd. Hvis man lever et modigt liv, hvor man tør at udfordre sig selv, er angst og usikkerhed også en del af det. Det er, når vi tør at træde lidt ud over kanten, at vi udvikler os. Angst skal ikke undgås – Men mødes, accepteres og håndteres.

Min erfaring er, at de, der har udfordringer med angst, i sidste ende er virkelig stærke. Så find dine styrker. Italesæt dit barns styrker og giv det håb. Hav også tillid til, at du eller dit barn overvinder angsten. Acceptér, at du eller dit barn har angst, “giv slip” og tro på, at der er en vej til høj trivsel. Angst smitter. Forældres angst smitter børn. Børns angst smitter forældre. Vi spejler os i hinanden og påvirkes af, hvordan hinanden har det. Det gode er, at vi ligeledes kan smitte hinanden med et roligt nervesystem og tillid.

Menu