Angstens symptomer og adfærd

Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Angstsymptomer inddeles i 4 symptomgrupper:

De mentale, tankemæssige angstsymptomer.

De psykiske, følelsesmæssige angstsymptomer.

De fysiske, kropslige angstsymptomer.

De adfærdsmæssige angstsymptomer.

De fleste mennesker med angstproblematikker kan genkende dele af alle 4 symptomgrupper, når angsten mærkes, dog i varierende grad og intensitet. Inddelingen kan alligevel bruges som ledetråd ift. hvilke(n) form for angstproblematik(ker), der primært er på spil.

Et eksempel herpå er, at tankemylder og bekymringer er dominerende ved generaliseret angst og OCD, hvorimod de fysiske, kropslige reaktioner er dominerende ved panikangst. Læs mere om de forskellige angstlidelser her.

I en given situation er der en konstant sammenhæng mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Dette gælder både før, under og efter situationen. Det vil sige, at f.eks. bekymringer, negative tanker og katastrofetanker medfører følelser som f.eks. ængstelighed, frygt eller angst. Disse følelser efterfølges af fysiske, kropslige reaktioner som f.eks. hjertebanken og vejrtrækningsproblemer. Tankerne, følelserne og de fysiske reaktioner medfører ofte en ændret adfærd, f.eks. i form af undgåelsesadfærd.

Tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd påvirkes også indbyrdes på kryds og tværs. Den ændrede adfærd fører nye tanker og dermed følelser og kropslige reaktioner med sig. De kropslige reaktioner fører nye tanker med sig osv. Altså forstærkes symptomerne, hvilket kan føre til en ond cirkel, hvor angsten vokser. Mange bliver angst for angsten, særligt ved panikangst, hvor de kropslige symptomer kan komme meget pludseligt. Læs mere om de forskellige symptomer herunder.

De mentale, tankemæssige angstsymptomer:

Det er aldrig situationen i sig selv, der skaber angsten, men de tanker, der er omkring situationen, både før, under og efter selve situationen. Det kan dog føles anderledes, da angsten kan opstå “som lyn fra en klar himmel”, i en bestemt situation. De tankemæssige symptomer kan være:

Bekymrende tanker til tanker om, at noget katastrofalt sker.

Tankemylder, ængstelige tanker og forestillinger om ubehagelige oplevelser. Ofte er tankerne urealistiske.

Overanalysering og fejltolkning.

Ens ”antenner” er konstant ude, hvilket medfører, at man er i konstant alarmberedskab. Man ”scanner” hele tiden omgivelserne for fare.

Tankerne kan også være selvbebrejdende og selvkritiske samt kredse meget om, hvad andre tænker og mener om én. Ofte ligger der dybe, ubevidste og negative overbevisninger om én selv bag.

De psykiske, følelsesmæssige angstsymptomer:

Der kan være rigtig mange psykiske, følelsesmæssige symptomer, og det kan variere i grader og hurtigt eskalere. ”kært barn har mange navne”, men det er nødvendigt at arbejde med at skalere ens bekymringer og følelser, for at finde vej til at overvinde angsten. Følelserne kan f.eks. være som følger:

Let ængstelighed, bekymring og usikkerhed.

Rastløshed og nervøsitet.

Irritation og ked-af-det-hed.

Uro, vrede og panik.

Følelse af manglende kontrol.

Skam- og skyldfølelse samt dårlig samvittighed.

Stærk angst, dødsangst eller en urokkelig overbevisning om, at noget andet katastrofalt vil ske.

De fysiske, kropslige angstsymptomer:

Det er individuelt, hvordan angsten føles. Angsten findes i mange grader, og de fysiske fornemmelser kan variere og opstå på få sekunder. Fysiske, kropslige symptomer kan være:

Anspændthed, både i muskler og indre organer, samt kropslig uro.

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen, f.eks. brystet.

Forstoppelse eller diarré samt øget tissetrang

Hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, hyperventilation, åndenød eller kvælningsfornemmelser.

Opkast og kvalme

Træthed og søvnproblemer

Sveden, rysten, svimmelhed og synsforstyrrelser.

Hertil er der kognitive forstyrrelser, som også er fysiologiske, som bl.a.:

Manglende overblik og evne til at tænke rationelt.

Koncentrationsproblemer og nedsat hukommelse.

Depressionslignende tilstand, med nedlukning – ”frys-tilstand”.

De adfærdsmæssige angstsymptomer:

Handlingerne er den adfærd, der følger med angsten. Adfærden er den del af angsten, der er synlig for andre, ligesom toppen af et isbjerg, og det er vigtigt at finde frem til, hvad der ligger bag adfærden:

Ændret adfærd i form af undgåelsesadfærd, hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor man tror, at angsten kommer, eller hvor man før har mærket angsten.

Sikkerhedsadfærd, hvor den angstramte konstant søger beroligelse i form af kontrol, svar på spørgsmål, andres bekræftelse, afledning når noget er svært, eller bestemte præmisser for at kunne noget.

Humørsvingninger, irritabilitet og vredesudbrud ses ofte, særligt ved mangel på kontrol eller ved for store udfordringer, hvor man bliver presset eller overtalt til at prøve det, der er angstfyldt.

Vredesudbrudene kan også komme efter en dag i konstant alarmberedskab, eller hvor man har holdt meget på sig selv.

Menu