Forældresparring

Rollen som forælder

Der er mange ting at forholde sig til, som forælder, ift. både at opdrage (eller danne) sine børn, give dem masser af omsorg, nærvær og kærlighed og samtidig ruste dem til livet og have en hverdag til at fungere.

Har barnet derudover udfordringer såsom angst, overbelastningsreaktioner, skolevægring eller andet, der også skal håndteres, kan man nemt komme på overarbejde som forældre og føle dyb frustration, magtesløshed, skam, skyldfølelse og ked-af-det-hed. Ofte kommer forældre derud, hvor de føler, de ”famler lidt i blinde”. Selvom man er ressourcestærk og gør alt, hvad man kan, og elsker barnet betingelsesløst, kan man føle sig utilstrækkelig. Udfordringerne vil ingen ende tage, og barnets mistrivsel fortsætter og tager til.

Du kommer, som forælder, måske ofte i tvivl;

 • Har mit barn angst eller en anden diagnose, eller er det ”blot” overbelastet? Hvad er hvad?
 • Hvad er grunden til mit barns adfærd?
 • Hvordan hjælper jeg bedst mit barn videre, til positiv udvikling?
 • Gør jeg det godt nok? Eller hvordan kan jeg ellers gøre?
 • Hvordan håndterer jeg mit barns følelser, angst og undvigende adfærd?
 • Hvordan møder jeg og håndterer mit vedholdende eller kravafvisende barn?
 • Hvordan sikrer jeg bedst muligt, at mit barn udvikler et godt selvværd?
 • Hvor meget skal barnet hjælpe til hjemme og evt. have i belønning eller lommepenge?
 • Hvor meget skal barnet eller barnet klare selvstændigt >< have hjælp til?
 • Hvor mange aftaler og fritidsaktiviteter bør barnet have kontra tid til at lade batterierne op?
 • Skal vi have skærmregler – hvilke? Og hvad med sengetider?
 • Vil jeg, som forældre, sætte forbud op eller i tillid, have gode snakke og aftaler med min teenager? Og hvordan vinder jeg mit barns tillid, hvis det er gået tabt?
 • Hvordan passer jeg på mig selv, så jeg selv har det godt?
 • Osv. – listen er lang.

Du er god nok!

Heldigvis er der ikke ”rigtige” og ”forkerte” løsninger, da vi alle har forskellige værdier og forskellige ting i rygsækken, barn som voksen. Vi har forskellige vilkår, og vores liv og hverdag er forskellig afh. af jobs, mentalitet og fysik. Jeg går meget ind for, at man følger sin mavefornemmelse og det, der passer til ens barn og ens familie.

Samtidig kan man have brug for, som forældre, at blive taget i hånden og få støtte og sparring samt at få stillet de rigtige spørgsmål, for at stå stærkere i sin forælder rolle, for egen og for barnets skyld.

Du oplever:

Udfordringer og problemstillinger, der er svære at tackle, og hvor du har behov for sparring ift. hvordan du bedst muligt håndterer det på en hensigtsmæssig måde, så barnet udvikler sig i positiv retning.

Du får:

En samtale a` ca. 1 times varighed, i klinikken, telefonisk eller online, over Zoom:

 • En tillidsfuld relation, hvor du kan blive lyttet til samt mødt anerkendende og forstående.
 • Sparring ift. lige præcis din og jeres situation.
 • Ærlig kommunikation, hvor jeg kærligt giver et skub med på vejen, der hvor jeg føler, I kan gøre noget anderledes. Sparring kan også gå på, hvilken vej, I kan søge hjælp, og dermed afklaring ift. hvordan I bedst muligt kan hjælpe barnet videre.
 • Et kærligt boost ift. at føle dig god nok som forælder.
Menu