Trivselsforløb unge 13+ år

Er det svære følelser, der styrer din teenagers liv?

Rigtig mange unge mistrives, i forskellig grad og af forskellige årsager, men ofte ses et overbelastet nervesystem og et tændt alarmberedskab, med mange symptomer som følge.

Der stilles i dag utroligt mange krav til unge, og de bombarderes dagligt af sansestimuli, samtidig med, at de måske mangler mere hensigtsmæssige stimuli. Livets vilkår kan være barske, og den unge har måske svære oplevelser med sig. Det kan føre til svære følelser som ked-af-det-hed, lavt selvværd, bekymringer, ængstelighed, angst, vrede, tristhed, ensomhed, frygt mm.

Både tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærden påvirkes, og en svær spiral er startet; De svære tanker og bekymringer medfører svære følelser og kropslige fornemmelser, og konsekvenserne heraf kan meget nemt blive en uhensigtsmæssig adfærd, som igen påvirker tanker og følelser. Det kan være svært selv at ændre, når de svære følelser har overtaget. Oplever du, at din teenager har angstproblematikker, eller har dit barn en angstdiagnose, kan du læse mere om angst her.

Uanset karakteren af din teenagers mistrivsel, har du måske oplevet, at dit barn har:

Psykiske, mentale og adfærdsmæssige symptomer:

Tankemylder, bekymring og ængstelighed

Overanalysering og fejltolkning

Koncentrationsproblemer

Nedsat overblik og hukommelsesproblemer

Mange, voldsomme vredesudbrud, irritation og nedsmeltninger

Ændret adfærd, hvor barnet undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer, herunder skolevægring

Sikkerhedsadfærd, hvor barnet stiller mange spørgsmål og forsøger at bevare kontrollen

Klæbende adfærd, eller adfærd hvor barnet trækker sig fra kontakt

Fysiske symptomer:

Hjertebanken

Vejrtrækningsproblemer

Sveden og rystelser

Mavepine, hovedpine, andre smerter i kroppen

Svimmelhed

Kvalme og opkast

Øget tissetrang

Forstoppelse eller diarré

Nedsat appetit eller spiseforstyrrelse

Træthed og søvnproblemer

Men sådan behøver det ikke at være!

Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte trivselsforløb for unge 13+ år af 12 uger.

Et individuelt forløb foregår som udgangspunkt i klinikken, og forældre deltager i forløbet mere eller mindre, efter aftale. Det er muligt, at jeg kan komme i eget hjem (i og omkring Vejen). Er den unge ikke klar til hjælpen, tilbydes forældresparring, i klinikken, telefonisk eller online.

Mine forløb bygges op med henblik på at skabe resultater. Hermed mener jeg ikke et quickfix. Men gennem en tryg og tillidsfuld relation, samt veldokumenterede og evidensbaserede redskaber samt behandlingsstrategier og -metoder, er der en vej fra mistrivsel, til trivsel og deltagelse i hverdagslivet, hvor udfordringerne kan håndteres, og hvor den unge udvikler sig. Den unge som dets forældre bliver mødt og forstået, og aktivitet, krav og omgivelser tilpasses den unge.

Jeg tager jer altså virkelig i hånden her, og går vejen sammen med jer. Jeg bruger, hvad jeg har med mig af viden og erfaringer, personligt som fagligt. Læs mere om min baggrund her.

Vi drøfter, ved en forsamtale, hvad der giver bedst mening i forhold til den unges trivselsproblematikker, behov og ressourcer samt familiens behov og muligheder. Er der mistanke om svær angst eller anden psykisk lidelse eller diagnose, spiseforstyrrelser, selvskade eller selvmordstanker, er det vigtigt, at I søger hjælp gennem lægen. De børn og unge, jeg kan hjælpe, er dem, hvor mistrivslen ikke er så udtalt, at der er brug for psykiatrisk eller medicinsk behandling.

Resultatet af trivselsforløbet er, at den unge som forældrene  kan få en aktiv hverdag, med deltagelse i meningsfulde aktiviteter, glæde, nærvær og gode relationer. Dette indebærer at den unge som forældre:

Opnår større bevidsthed og accept af de svære følelser og mistrivslen. Viden og forståelse er en stor del af at kunne håndtere sine udfordringer og at komme i trivsel.

Lærer at genkende og forstå de svære følelser.

Lærer at rumme og håndtere svære situationer og får strategier til at overvinde udfordringerne.

Får viden om og ro på nervesystemet.

Opbygger mod og selvtillid til at turde gå imod sine udfordringer.

Genfinder frihed og opbygger større selvværd til at være sig selv og at kunne deltage i en meningsfuld hverdag.

Individuelt tilrettelagt trivselsforløb

Et individuelt trivselsforløb er altså for teenageren, der mistrives og har svært ved aktiv deltagelse i hverdagen pga. svære følelser som bekymringer, ængstelighed eller angstproblematikker, lavt selvværd og måske sanseforstyrrelser,

Med i forløbet får I:

En tillidsfuld relation, hvor I bliver mødt med anerkendelse, set, hørt og forstået. Jeg tager jer i hånden og hjælper jer, med at gå den vej, der skal til.

En øget forståelse af barnets mistrivsel og overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.

Samtale på baggrund af veldokumenterede og evidensbaserede redskaber og strategier, bestående af kognitive og metakognitive redskaber, hvormed barnet og / eller forældre blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger. Der arbejdes med bedre selvværd samt forebyggelse og håndtering af angst.

En akut hotline, hvor jeg giver telefonisk sparring mellem vores aftaler.

Zoneterapeutisk behandling bruges som metode, så vidt muligt, ligesom der kan suppleres med NADA øreakupunktur med nåle og/eller magnetiske kugler. Enten til barnet eller forælder!

Derudover bliver forløbet individuelt tilrettelagt men kan eksempelvis i øvrigt bestå af:

Kropslige strategier og sjov, fysisk aktivitet og leg, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.

Vejledning i måder, hvorpå den unge får berøring, f.eks. af forældre. Ved berøring frigives Oxytocin og Serotonin. Begge er hormoner, der får os til at føle os godt tilpas, og berøring beroliger et uroligt nervesystem.

Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker, leg og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.

Elementer af traumebehandling til børn; at fortælle barnets historie kombineret med terapeutisk leg.

Ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

Sensorisk profil undersøgelse uden rapport men med mundtlig vejledning.

Inden der træffes beslutning, tilbydes en gratis og uforpligtende forsamtale. Jeg anbefaler, at begge forældre så vidt muligt deltager i samtalen, og at forsamtalen er uden barnet.

Med samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er, og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen og om du er klar til at investere i din teenagers trivsel.

Du kan booke tid til forsamtalen her:

Til forsamtalen drøftes, hvorvidt barnet vil kunne drage bedst nytte af et individuelt forløb, eller om forældresparring er mere optimalt. Et forløb a`5 eller 10 sessioner er også muligt.

Forældresparring kan foregå i klinikken, telefonisk eller online, via zoom.

Læs mere om forældresparring herunder:

Menu