Ydelser

Hvad kan jeg tilbyde?

Til børn, unge og voksne tilbydes individuelt tilrettelagte trivselsforløb primært med henblik på at håndtere angst og slippe dens greb, så det ikke længere er angsten, der styrer. Der er mulighed for trivselsforløb a` 5 eller 10 gange 1 time, men herudover tilbydes fleksible trivselspakkeforløb, a`1, 3 eller 5 måneders mentorstøtte, inkl. zoneterapeutisk behandling.

Til børn tilbydes yderligere forløb med fokus på sansebearbejdning, inkl. råd og vejledning.

Ønskes udelukkende zoneterapeutisk behandling, er dette også muligt, evt. kombineret med NADA øreakupunktur, for både børn, unge og voksne.

Inden der tages en beslutning, tilbydes altid en gratis, afklarende samtale. Som udgangspunkt foregår samtalen i klinikken, hvilket jeg vil anbefale, så vi hver især bedst kan mærke, om det er rette match. Kontakt mig på forhånd, hvis du ønsker samtalen telefonisk eller online. Der kan også aftales besøg i eget hjem.

Ved samtalen får I:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er.

Hjælp til at finde næste skridt til større trivsel.

Trivselsforløb Børn & Unge

Der tilbydes korte og lange individuelt tilrettelagte trivselsforløb á hhv. 5 eller 10 sessioner eller trivsels pakkeforløb a` 1, 3 eller 5 måneder, inkl. zoneterapeutisk behandling, for børn og unge.

Zoneterapi Børn & Voksne

Ved zoneterapi gives der trykpåvirkninger på reflekszoner på og under fødderne eller i ansigtet for at forbedre funktionen et andet sted i kroppen. Man kan, med zoneterapi, påvirke væv og organer overalt i kroppen.

Sansebearbejdnings forløb

Der tilbydes forløb á 4 sessioner, med fokus på sansebearbejdning for børn og unge 3-14 år. Børn kan have vanskeligheder med sansebearbejdningen, ved at have en høj eller lav tolerance overfor sanseindtryk.

Forældresparring

Er barnet eller den unge ikke motiveret for at modtage hjælp, eller har I blot brug for et mindre boost til at hjælpe jeres barn til positiv udvikling, tilbydes forældresparring a` 3 x 1 time, evt. telefonisk eller online.

Trivselsforløb voksne

Der tilbydes korte og lange trivselsforløb á hhv. 5 eller 10 sessioner for voksne, primært med henblik på at slippe angstens greb, ved hjælp af kropslige, kognitive, mentale og praktiske strategier.

NADA

NADA er godt som supplement til anden behandling, da det er er med til at afstresse krop og psyke. NADA tilbydes i klinikken til NADA Café eller som supplement til anden behandling.

Menu