Ydelser

Angsthåndteringsforløb og zoneterapi for børn, unge og voksne.

Til børn, unge og voksne tilbydes individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb, med baggrund i veldokumenterede og evidensbaserede angsbehandlingsstrategier. Der er mulighed for enkelte sessioner á 1 times varighed eller forløb á 5 eller 10 gange 1 time. Forældre er altid deltagende i forløb med børn og i mere eller mindre grad i forløb med unge, hvilket vi aftaler. Der kan også tilbydes forældresparring. Zoneterapeutisk behandling kan tilkøbes som supplement.

Til børn 8-12 år tilbydes yderligere strukturerede angsthåndteringsforløb i gruppe, med opstart 14. april 2023. Her deltager så vidt muligt begge forældre. Angsthåndteringsforløb i gruppe til unge 13-17 år er under planlægning til opstart august 2023.

Ønskes udelukkende zoneterapeutisk behandling, er dette også muligt, evt. kombineret med NADA øreakupunktur, for både børn, unge og voksne.

Forsamtale

Inden der tages en beslutning om et angsthåndteringsforløb, tilbydes altid en uforpligtende forsamtale. Jeg anbefaler, at begge forældre så vidt muligt deltager, ligesom jeg anbefaler barnet at deltage i samtalen. Som udgangspunkt foregår samtalen i klinikken, hvilket jeg vil anbefale. Kontakt mig på forhånd, hvis du ønsker samtalen telefonisk eller online. Der kan også aftales besøg i eget hjem. Er du i tvivl,  er du velkommen til en gratis telefonisk samtale, før du booker tid.

Ved samtalen får du:

Mulighed for at mærke, om tilliden er der til mig.

Hjælp til at afdække, hvori udfordringerne er og hvad næste skridt er.

Hjælp til afklaring af behov for indsatsen, individuelt eller i gruppe.

Du kan booke tid til forsamtalen eller zoneterapi her:

Angsthåndtering Børn

Der tilbydes angsthåndteringsforløb i gruppe over 12 gange, eller individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb á hhv. 5 eller 10 sessioner for børn 8-12. Der er også mulighed for enkelte sessioner.

Angsthåndtering Unge

Der tilbydes angsthåndteringsforløb i gruppe over 12 gange, eller individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb á hhv. 5 eller 10 sessioner for unge 13-17 år. Der er også mulighed for enkelte sessioner.

Angsthåndtering Voksne

Der tilbydes individuelt tilrettelagte angsthåndteringsforløb á hhv. 5 eller 10 sessioner for voksne. Der er også mulighed for enkelte sessioner. Forstå og lær at overvinde angsten.

Forældresparring

Er barnet eller den unge ikke motiveret for at modtage hjælp, eller har I blot brug for et mindre boost til at hjælpe jeres barn til positiv udvikling, tilbydes forældresparring a` 1 time, i klinikken, telefonisk eller online.

Zoneterapi Børn & Voksne

Ved zoneterapi gives der trykpåvirkninger på reflekszoner på og under fødderne eller i ansigtet for at forbedre funktionen et andet sted i kroppen. Man kan, med zoneterapi, påvirke væv og organer overalt i kroppen.

NADA øreakupunktur

NADA er godt som supplement til anden behandling, da det er er med til at afstresse krop og psyke. NADA tilbydes i klinikken til NADA Café eller som supplement til anden behandling.

Menu