Ulla knudsen

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Ikke mindst brænder jeg for at hjælpe hele familien, til en rolig hverdag og atmosfære i hjemmet. 

Sansebearbejdning

Barnet kan have vanskeligheder med sansebearbejdningen, ved enten at over- eller underreagere på sanseindtryk. En Sensorisk Profil kan klarlægge, hvordan barnet sansebearbejder inden for de forskellige sanseområder såsom; 

 • høre- og lydindtryk 
 • synsindtryk 
 • føle- og berøringsindtryk 
 • Balance- og bevægelsesindtryk 
 • Udholdenhed og muskelspænding 
 • Sanseindtryk i og omkring munden. 


Herudover klarlægges 

 • Adfærd 
 • Følelsesmæssige og sociale reaktioner 
 • Samt opmærksomhed relateret til bearbejdning af sanseindtryk. 
   

Måske oplever du, at dit barn har: 

 • dårlig balance 
 • svært ved at koordinere bevægelser 
 • overdreven lys / lyd / lugt-følsomhed 
 • søvnbesvær 
 • udfordringer med at være vild / urolig eller meget stille 
 • indlæringsvanskeligheder 
 • svært ved at koncentrere sig 
 • behov for meget faste rutiner og forudsigelighed 
 • svært ved at mærke sin krop 
 • svært ved at tage tøj af og på 
 • et stort behov for kontrol 
 • svært ved at spise og er til én bestemt type mad 
 • udfordringer med berøring fra bestemt slags tøj 
 • tendens til at undgå beskidte fingre 


Du og dit barn får: 

 • En grundig undersøgelse, som består af et struktureret interview v.hj.a. Sensorisk Profil.
 • Ca. 45 min. observation af barnet.  
 • Tolkning og en skriftlig rapport.  
 • Tilbagemelding på undersøgelsen, inkl. vejledning ift. hvordan barnet kan hjælpes til bedre trivsel og mulighed for deltagelse i hverdagslivet.  
 • Opfølgning efter 3. mdr.  
 • En nemmere hverdag for barnet og hele familien.