Sansebearbejdning børn og unge

Bearbejdning af sanseindtryk

(OBS denne side er under opdatering – kontakt mig endelig for spørgsmål)

Er du forælder til et barn 3-14 år? SÅ kom til foredraget “Sanseintegration og Regulering, børn 3-14 år” mandag d. 13. maj (udsolgt) eller mandag d. 10. juni (ledige pladser). Læs mere og tilmeld dig her

Barnet kan have vanskeligheder med sansebearbejdningen, ved enten at have en høj eller lav tolerance over for sansestimuli.

Måske oplever du, at dit barn har:

Dårlig balance

Svært ved at koordinere bevægelser

Overdreven lys / lyd / lugt-følsomhed

Svært ved at koncentrere sig

Indlæringsvanskeligheder

Udfordringer med at være vild / urolig eller meget stille

Søvnbesvær

Behov for meget faste rutiner og forudsigelighed

Svært ved at mærke sin krop

Tendens til at undgå beskidte fingre

Udfordringer med berøring fra bestemt slags tøj

Svært ved at spise og er til én bestemt type mad

Svært ved at tage tøj af og på

Et stort behov for kontrol

Men jo større forståelse af, hvad der ligger bag dit barns adfærd, desto bedre kan du og andre omsorgspersoner, som f.eks. barnets lærer eller pædagog hjælpe dit barn til større mulighed for deltagelse i hverdagen, ved at tilpasse aktivitet og omgivelser.

En Sensorisk Profil kan klarlægge, hvordan barnet sansebearbejder inden for de forskellige sanseområder såsom;

Høre- og lydindtryk

Synsindtryk

Føle- og berøringsindtryk

Balance- og bevægelsesindtryk

Udholdenhed og muskelspænding

Sanseindtryk i og omkring munden

Herudover klarlægges:

Adfærd

Følelsesmæssige og sociale reaktioner

Samt opmærksomhed relateret til bearbejdning af sanseindtryk

Den sensoriske profil undersøgelse består af en grundig undersøgelse, som består af et struktureret interview af forældre samt observation af barnet, med fokus barnets sansebearbejdning i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Undersøgelsen tolkes, og der gives en vejledning til forældre og evt. andre omsorgspersoner og fagpersoner, der er omkring barnet, i forhold til hvordan barnet bedst muligt kan hjælpes i hverdagen, på baggrunden af undersøgelsens resultater.

Den sensorisk profilundersøgelse kan være som led i et trivselsforløb for børn og unge.

Menu